Immigratie

Niet iedere werknemer mag langdurig in Nederland verblijven, laat staan werken. In de meeste situaties is een verblijfs- en/of werkvergunning nodig. Exterus ondersteunt werkgevers en werknemers bij het verkrijgen van werk- en verblijfsvergunningen. Daarnaast biedt Exterus ondersteuning op het gebied van relocation.

Wij assisteren u bij het verkrijgen van alle vereiste documenten en houden ook belangrijke data, termijnen, in de gaten. Wij verzorgen de complete ondersteuning van zowel de werkgever als de werknemer.

Werkvergunningen

Werkgevers hebben een tewerkstellingsvergunning nodig voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Zonder een dergelijke vergunning zijn deze werknemers niet toegestaan in Nederland te werken. Voor wetenschappers, studenten, sporters en artiesten is meestal geen tewerkstellingsvergunning nodig of zijn de procedures afwijkend.

Wij bieden onder andere ondersteuning bij het aanvragen en verlengen van diverse soorten werkvergunningen. Of een werkvergunning vereist is hangt van een aantal voorwaarden af.

Verblijfsvergunningen

Indien een werknemer langdurig in Nederland wil verblijven om bijvoorbeeld te werken, dient deze in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning. Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen en/of verlengen van diverse soorten verblijfsvergunningen en ook bij:

  • het bepalen van de meest gunstigste immigratieprocedure

  • het registreren als erkend referent voor de kennismigrantenregeling, voor zowel bestaande ondernemingen als startende ondernemingen

  • het aanvragen en verlengen van diverse soorten verblijfsvergunningen

  • het adviseren omtrent (administratie) verplichtingen met betrekking tot Modern Migratiebeleid

Relocation

Als een werknemer wordt geplaatst in Nederland, dienen er verschillende praktische en persoonlijke zaken worden geregeld. Voor deze zaken werken wij met I-mobility samen. I-mobility pakt de praktische zaken aan zoals het vinden van een geschikte woonaccommodatie. Wij zorgen ervoor dat de werknemer en de familie zich thuis voelen in Nederland.

 
Dennis 8318web.jpg

Dennis Von Oven
PARTNER


d.vonoven@exterus.nl


+31 88 185 00 00