Fiscaal advies

Welke fiscale regels gelden er in uw specifieke situatie? Exterus zorgt ervoor dat zowel voor werkgevers als werknemers wordt voldaan aan alle voor u van toepassing zijnde fiscale regels. 

Wij bieden werkgevers en werknemers ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van internationale belastingheffing. Wij adviseren over de gevolgen van de vereiste verdragstoepassing, beantwoorden vragen over toepasselijke fiscale wet- en regelgeving en brengen tevens besparingsmogelijkheden en potentiële risico's in kaart.

Loon- en inkomstenbelasting

Voor werknemers werkzaam op internationale opdrachten, kan verschillende wet- en regelgeving van meerdere landen van toepassing zijn. Elk land heeft zijn eigen regels om te bepalen of en hoe het inkomen zal worden belast.

30%-regeling

De 30%-regeling kan van toepassing zijn indien een werknemer van buiten Nederland is geworven of is uitgezonden om in Nederland te werken of indien de werknemer is uitgezonden naar een bepaald land. Op basis van deze regeling is het mogelijk om 30% van het brutoloon onbelast aan de werknemer uit te betalen. Wij ondersteunen bij:

  • het vooraf beoordelen of de werknemer in aanmerking komt voor de 30%-regeling

  • het opstellen en indienen van het verzoek om toepassing van de 30%-regeling

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Belastingdienst op basis waarvan de 30%-regeling vaak al binnen enkele dagen kan worden afgegeven.

Ketenaansprakelijkheid

Ondernemingen die gebruik maken van de diensten of de arbeidskrachten van derden, dienen rekening te houden met de risico's voor ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid. Het risico doet zich voor als de loonheffingen (en eventueel de BTW) ter zake van het ingeschakelde personeel onbetaald is gebleven.

Wij kunnen assisteren bij het treffen van de nodige maatregelen, het in kaart brengen van de potentiële risico’s en bij een eventuele aansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

 
Jantiene 02.jpg

Jantiene van der Velden - Fels
TAX MANAGER
j.vandervelden-fels@exterus.nl
+31 88 185 00 00